Politiet i Tromsø krever et totalbeløp på 3,5 millioner kroner for å slippe fri den portugisiske tråleren "Lutador" (bildet). Bot og inndragingsbeløp er fastsatt for båtens virksomhet både i år og i fjor. Det viser seg at "Lutador" hadde et temmelig sofistikert system for å skjule sitt juks, skriver Fiskeribladet.

Politijurist Ole B. Sæverud forteller til Fiskeribladet at da Kystvaktens folk kom om bord på inspeksjon, sto kapteinen og førte inn gårdagens fangst i dagboka.
Så viste det seg at han hadde et passordbeskyttet excel-system på datamaskinen for å kunne systematisere jukset. All torsk var konsekvent underrapportert, mens hyse, sei, lever og rogn var overrapportert. På den måten gikk fangsten opp rent mengdemessig i forhold til kasser ombord.
-Vi fikk knekket koden, og kom oss inn, og oppdaget at samme juks hadde pågått også i 2006, forteller Sæverud til Fiskeribladet.

Politiet har fastsatt et inndragingsforelegg til rederiet på tre millioner kroner for begge årene, det er gitt ei foretaksstraff på 400.000 kroner, saksomkostninger er satt til 100.000 kroner, og kapteinen har fått ei bot på 75.000 kroner. Vedkommende var ikke kaptein på tråleren da den drev fiske i fjor, opplyser Fiskeribladet.