Hensikten med forprosjektet er å få tak i og konservere avspekkede skinn av lurv, brunsel og sadler. Forprosjektet skal sørge for at det er tilgjengelig skinn av god kvalitet til start av hovedprooosjekt i 2010.

Prosjektet vil utvikle ulike skinnkvaliteter og undersøke markedet for skinnprodukter av ulike bearbeidingsgrader. Selfangstrederiene ser for seg at markedet i hovedsak vil være husflidsprodusenter og andre som ønsker å kjøpe skinn til egenproduksjon eller videresalg.