Nøttestad, som er bestandsansvarlig for nordøstatlantisk makrell ved Havforskningsinstituttet, gikk gjennom resultatene fra hovedformålet med årets økosystemtok på makrell:

•Mengdemåle makrellbestanden med tråling i overflaten på forhåndsoppsatte posisjoner
• Mengdemåle kolmulebestanden med kontinuerlige akustiske målinger og tråling på registrering
• Innhente ny og oppdatert økologisk kunnskap om det produktive Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder om sommeren