Regjeringen foreslår i stortingsmeldingen å innføre en forhåndsfastsatt tidsbegrensning på 20 år i strukturkvoteordningen, og å innføre en tidsbegrensning på 25 år for allerede tildelte strukturkvoter, regnet fra og med 2008.

- Når vi nå gjeninnfører en forhåndsfastsatt tidsbegrensning i strukturordningen, understreker vi fellesskapets styringsrett