Departementet viderefører dermed opplegget og rammen slik det var i 2017. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp), sier i en pressemelding at departementet ønsker å gi aktørene fleksibilitet til å innrette seg på en best mulig måte, i forhold til kjøp- og samarbeidsavtaler.

Sandberg understreker likevel at målet er at selfangstnæringen skal kunne klare seg uten subsidier.

Rederi og mottak
Målgruppen for ordningen er rederier og mottak for selprodukter. Det er fortsatt krevende å få solgt selprodukter. Etterspørselen er liten, og prisene er er lave. Selkjøtt er fortsatt en inntektskilde for fartøyene, men de største inntektene oppnås ved salg av selolje.

Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen og utbetaler tilskuddene.