Totalt er den norske kvoten ved Island no på 39.000 tonn lodde. Utvidinga av kvoten inneber at det vil vere plass til 20 båtar til med maksimalkvote på 900 tonn.Til no har 25 norske båtar deltatt i loddefisket ved Island.