I løpet av de første tre månedene i år ble det satt en ny rekord for sjømateksporten. Trenden går bare én vei [SEMI] etterspørselen etter norsk fisk øker, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskeriministeren deltar denne uka på verdens største sjømatmesse i Brussel. Ved utgangen av første kvartal i år er sjømateksporten til EU på 11,6 milliarder kroner. Dette er en økning på over 10 prosent, sammenlignet med samme periode året før.
- Det er et stort potensial for vekst i sjømatnæringen, men det er også utfordringer som må løses. Norsk sjømat blir møtt med høye tollsatser og tungvinte tollkvoter i EU. Når flere vil ha norsk sjømat er det viktig å forenkle handelssamarbeidet og sikre bedre markedsadgang, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Under besøket til Brussel skal fiskeriminister Aspaker ha flere møter, delta på Sjømatmessen og Sjømatrådets konferanse, hvor hun skal ta opp vekstpotensialet i sjømatindustrien.