Medlemsfartøy

...

Nesbakk

Nesbakk er heimehøyrande på Godøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, og har kvotar på torsk, hyse og sei.

...

Nina Iren

Nina Iren, er eigd av Berg Fiskeriselskap AS i Senjahopen.

...

Nordfisk

Nordfisk er en ringnotbåt hjemmehørende i Bodø. Båten eies av Andreassens Rederi ANS.

...

Nordhavet

Arvesen AS har fartøyet under bygging. Det skal være ferdig i slutten av november 2018.

...

Nordørn

Seitråleren Nordørn eies av Nordnes kystfiske AS på Valderøy i Giske kommune i Møre og Romsdal.

...

Nordøytrål

Nordøytrål er en reke- og hvitfisktråler som eies av Nordøytrål AS i Fosnavåg i Herøy i Møre og Romsdal.

...

Nordsild

Nordsild er et kystnotfartøy med rettigheter både i torskefiskeriene og i nvg-sildefisket. Båten er hjemmehørende på Engenes, Ibestad og eies av Nordtorsk AS.

...

Nordstar

Nordstar eies av Nordnes-rederiet på Valderøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk, sei og hyse. Fartøyet har i tilegg reketråltillatelse.

...

Northeastern

Northeastern, som fangster etter snøkrabbe og kongekrabbe i Barentshavet, eies av Opilio AS.

...

Northguider

Northguider er eigd av Opilio AS, 5392 Storebø.

...

Nybo

Nybo er en ringnotbåt hjemmehørende i Midsund i Møre og Romsdal. Båten eies av Nybo Holding AS.

...

Nystrøm

Nystrøm eies av Nybonia Hav AS og er hjemmehørende på Misund.

...

O. Husby

O. Husby er hjemmehørende på Averøy i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk og hyse.

...

Olagutt

Olagutt, som eies av Olagutt AS på Sortland, har kvoter på sei, torsk, hyse, nvg-sild og makrell.

...

Ole-Arvid Nergård

Frysetråleren Ole-Arvid Nergård eies av Nergård Havfiske AS, og er hjemmehørende i Harstad.

...

Øksnesværing

Øksnesværing eies av Øksnes Kystfiske AS og er hjemmehørende i Nordland.

...

Østerbris

Østerbris er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Torangsvåg i Austevoll. Båten eies av Østerbris AS.

...

Østerfjord

Østerfjord eies av Østervold AS i Austevoll i Hordaland.

...

Piraja

Piraja er en nordsjøtråler hjemmehørende på Flekkerøy i Vest-Agder. Båten eies av Piraja AS.

...

Polar Pioneer

Polar Pioneer eies av Polar Pioneer AS i Tromsø.

...

Polaris

Polaris eies av Varanger Seafood AS i Vardø og driver med teinefiske etter snøkrabbe og kongekrabbe i Barentshavet.

...

Prestfjord

Rundfrysetråleren Prestfjord eies av Prestfjord havfiske og er hjemmehørende på Sortland. Prestfjord, som har kvoter på torsk, sei og hyse, har også reketråltillatelse.

...

Prowess

Krabbefartøyet Prowess eies av Ocean Venture AS.

...

Quo Vadis

Quo Vadis er en kombinert tråler og snurrevadbåt hjemmehørende i Vedavågen i Karmøy. Båten eies av Fiskeriselskapet Norli AS.

...

Radek

Radek er eit ringnotfarty som er eigd av Nye Radek AS i Bekkjarvik.