Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
FREDAG 15. DESEMBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L
Styreleiar i Fiskebåt Vest, Paul Harald Leinebø. (Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt).

Leinebø: - Samarbeidet med Russland er ikkje bra

- Det gode fiskerisamarbeidet med Russland blir stadig trekt fram i festtalar, men det har sine skuggesider, sa styreleiar i Fiskebåt Vest, Paul Harald Leinebø, då han opna årsmøtet i Ålesund.
Leinebø hadde klar adresse til saka der reketrålaren Remøy blei tatt i arrest som følge av at det norske fiskeridirektoratet hadde gjort ein formell feil.

- Vi må ha klare avtalar med andre land, slik at når avtalane for kvotane blir inngått, må det automatisk bli fohandla fram ein avtale om korleis fiskeriet skal utøvast i desse sonene, sa Leinebø til årsmøtet.

Sildeboikott
I opningstalen var han også inne på den russiske boikotten av norsk sild.

- Det er nok ein av dei viktigaste grunnane til det kraftege prisfallet på sild den siste tida. Dette er ein konsekvens av fleire land sin utenrikspolitikk, men norsk fisk betaler ein god del av denne boikotten ved å ikkje få selge våre produkt austover. Det gjeld for mange fiskeslag, paradokset er at det er mykje folk som ønskjer og treng vår fisk på sine fat, sa Leinebø.

Mykje positivt
Paul Harald Leinebø var også innom at det er mykje positivt for norsk fiskeri, og at næringa framstår som både moderne og framtidsretta.

- Vi er i ferd med å få ein modernisert og innovativ fiskeflåte, attraktive og trygge arbeidsplassar, spesialutdanna mannskap i dei fleste arbeidsposisjonar om bord, dobbel sysselsetting ved skiftordningar og fleire jenter om bord, sa Leinebø.

Stabilitet
Årsmøtet til Fiskebåt Vest har lagt opp til eit spennande program for årsmøtet. Ikkje minst blir finansieringsordningar og dei økonomiske utsiktene eit tema. GIEK-direktør Wenche Nistad er invitert for å fortelje om ordnignar som næringa kan gjere seg nytte av med tanke på nybygg.

- Fiskeflåten har ikkje tidlegare kunne nytta seg av såkalla «eksportfinansiering» slik resten av flåten har nytta. Det er difor svært interessant å få høyre kva Wenche Nistad, har å fortelje oss om kva dei har å by på. Kanskje får vi anledning seinare i kveld til å signere nye kontrakter heile gjengen, spøkte Leinebø.

Søppel i havet
I opningstalen var Leinebø også innom problema med forureining frå mellom anna plast i havet.

- Plastforureining er noko heile storsamfunnet er ansvarleg for, men fiskeflåten har sin del av ansvaret. Heldigvis har båtane i dag system for å ta vare på alt avfall inntil vi kjem i land. Det vert rydda i fjørene og mange bidreg. Også vi i Fiskebåt ga lag og organisasjoner støtte i år for å rydde strender, sa Leinebø.
 

NYHETER

Vind har hemmet sildefiske

Urolig vær med mye vind har lagt en demper på sildefisket. Sist uke ble det levert 13 600 NVG-sild.Les hele saken
NYHETER

Enige om sild og kolmule

Kyststatene er enige om en ny avtale for sil og kolmule.Les hele saken
NYHETER

Årsmøtet til Fiskebåt Sør

Rundt 100 personar var samla til Fiskebåt Sør sitt årsmøte i Bergen 5. desember. Her har vi samla presentasjonane til innleiarane.Les heile saka
NYHETER

- Vi kan ikkje snakke nok om stabilitet

- Vi driv i ei viktig næring for landet. Likevel er det så ustabile rammevilkår, sa leiar i Fiskebåt Sør, Stig Østrevold, då han opna årsmøtet i Bergen.Les heile saka
NYHETER

Årsmøtet til Fiskebåt Vest

Det var solid oppmøte til årsmøtet til Fiskebåt Vest i Ålesund 1. desember. Her har vi samla presentasjonane til innleiarane.Les heile saka
NYHETER

- Skal bli lettare å kjøpe norsk

Det skal bli lettare å bygge norske fiskebåtar i Norge. Frå neste år er det sett av 10 milliardar kroner i ei offentleg garantiordning.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
10
JAN
Ombordfryst 2018
10. januar i Ålesund
Link
14
FEB
Årsmøte i Fiskebåt
Oslo 14.-15. februar
Link
24
APR
Seafood Expo Global, Brussel
24.-26. april 2018: Seafood Expo Global, Brussel
Link
02
MAI
Årsmøte i SUROFI
Ålesund 2. mai 2018
Link
03
MAI
The Next Wave, Giske
3. mai: The Next Wave, Giske
Link
24
MAI
Årsmøte, Norges Sildesalgslag
24. mai: Bergen
Link
13
AUG
Arendalsuka 2018
13.-17. august, Arendal
Link
20
AUG
NorFishing 2018
21.-24. august, Trondheim
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket