Tre regionlag

Medlemsfartøyene i Fiskebåt er fra 2014 organisert i tre regionlag:
Fiskebåt Nord
Fiskebåt Vest
Fiskebåt Sør

Visjon og verdier
Fiskebåt arbeider etter følgende visjon:

En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder.

Fiskebåt har følgende kjerneverdier:
Bærekraft
Verdiskaping
Miljøbevissthet
Kvalitet


Arbeidsområder
Viktige arbeidsområder for Fiskebåt er:

Bi- og multilaterale fiskeriavtaler, som blant annet omfatter reguleringer av fisket i internasjonalt farvann 
Nasjonale reguleringer av fiskeriene, blant annet fordeling av kvoteandeler mellom grupper 
Næringsøkonomiske saker (skatter og avgifter mv.) 
Rekruttering til yrkene i havfiskeflåten, blant annet utdanningsspørsmål 
Stabilisering av sentrale rammevilkår for næringsutøvelsen 
Flåtefornying 
Kvalitetssikring 
Forskning- og utvikling i næringen, både med hensyn til ressurs, miljø og teknologiutvikling 
Tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene (Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund) 
Bistand til medlemmene i enkeltsaker, både næringspolitisk og som arbeidsgiver 
Prosjektarbeid 
Fiskebåt er representert i en rekke fora for aktuelle saker