Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
FREDAG 24. NOVEMBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L
Denne uken forhandles det om kolmule og nvg-sild i London.
Foto: Jan-Erik Indrestrand/Norges Fiskarlag.

Sildeforhandlinger i London

Denne uken pågår det internasjonale forhandlinger om neste års kvoter for kolmule og norsk vårgytende sild. Forhandlingene foregår i London.
Norges Fiskarlag blir representert ved Jan Birger Jørgensen og Audun Maråk i de to forhandlingssesjonene i London denne uken.

Mandag starter opp med kolmuledrøftinger og uken avsluttes etter planen med å lukke og få på plass også NVG for 2018. Det er altså separate forhandlinger som skal pågå i lokalene til NEAFC i London, men forhandlingene ses likevel i sammenheng.
Kolmule

Kolmulebestanden er i god forfatning og Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tilrådde 29. september en oppgang i uttaket på tre prosent for 2018. Kvoterådet er satt til et uttak på 1 387 872 tonn. For 2017 var rådet på 1 342 330 tonn.
ICES påpekte at rekrutteringen de siste årene har vært noen svakere og varsler en nedgang i bestanden de kommende årene.

Sild
2018-kvoterådet for sild er på 546 472 tonn. For 2017 var rådet på 646 075 tonn.
Denne nedgangen i tilrådd uttak var forvantet. Havforskerne har vist til at 2004-årgangen var den siste virkelig gode årsklassen, men at en rimelig god 2013 har bidratt noe.

Disse deltar
Det er Norge, sammen med EU, Færøyene og Island som deltar i kolmuledrøftingene. Russland er invitert som observatør.
Alle de nevnte partene foran deltar når NVG-sild står på menyen, med Grønland som invitert part i drøftingene.

Enig om TAC
Inn i drøftingene har partene med seg at det for inneværende år både er enighet om uttak (TAC) og forvaltningsstrategier. Det er imidlertid ikke enighet om fordelingen mellom partene og dette er det store vanskelige spørsmålet som ennå ikke har funnet sin løsning i drøftingene. Det har siden 2012 ikke blitt inngått kyststatsavtaler om nvg-sild mellom kyststatene som omfatter både TAC og fordeling av andeler til partene. Fra og med 2015 ble det en tilsvarende situasjon for kolmule.

Norge og EU har for øvrig inngått bilaterale avtaler på begge arter, slik at Norge får tilgang på å fiske kolmule i EU-farvann og EU kan fiske sild i norsk sone. Også overfor Russland har Norge en avklart stilling om russisk tilgang til sild i våre farvann.
Norges Fiskarlags utgangspunkt for deltagelsen i den norske forhandlingsdelegasjonen er at vi ønsker en helhetlig løsning for alle arter og i samarbeid med alle kyststatene. Dette vil gi best forvaltning og legge grunnlag for en forutsigbarhet over tid.
 

NYHETER

Fiskeflåten skaper milliardverdier

Ifølge en ny rapport fra Nofima skapte fiskeflåten som er hjemmehørende i Troms, verdier for 1,16 milliarder kroner i 2015.Les hele saken
NYHETER

- Havfiskeflåten skaper arbeidsplasser i nord

- Havfiskeflåten skaper mange arbeidsplasser i nord. Det er ikke slik at all rekruttering til fiskerinæringen må vurderes utifra hvor mange som etablerer seg med egen båt og driftsmidler, og ikke hvor mange som faktisk sysselsettes.Les hele saken
NYHETER

Ingen endring i kvotfleksen

Det blir ingen endring i kvotefleksibiliteten for norsk vårgytende sild. Den blir derfor stående på 10 porsent.Les hele saken
NYHETER

Ressursforsking på Fiskebåtmøte

Ressursforsking i pelagisk fiskeri blir ei av hovudsakene i samband med årsmøtet til Fiskebåt Sør i Bergen.Les heile saka
NYHETER

Finansiering av fiskebåtar på dagsorden

Finansiering av fiskefartøy blir ei av hovudsakene på årsmøtet til Fiskebåt Vest i Ålesund 1. desember.Les heile saka
NYHETER

Felles kvalitetsstandard

Prosjektet "Frozen at sea" blir videreført, og nå ønsker produsentene å ta kvalitetsstandaren videre til neste nivå.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
23
NOV
Årsmøte i Fiskebåt Nord
Tromsø 23. - 24. november.
Klikk over for fullstendig program.
Link
01
DES
Årsmøte i Fiskebåt Vest
Klikk over for fullstendig program.
Link
05
DES
Årsmøte Fiskebåt Sør
Klikk for å sjå fullstendig program.
Link
07
DES
Klimarin - Trondheim
Link
10
JAN
Ombordfryst 2018
10. januar i Ålesund
Link
14
FEB
Årsmøte i Fiskebåt
Oslo 14.-15. februar
Link
24
APR
Seafood Expo Global, Brussel
24.-26. april 2018: Seafood Expo Global, Brussel
Link
02
MAI
Årsmøte i SUROFI
Ålesund 2. mai 2018
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket